ArcheoHotspots

Van oktober 2016 tot heden ben ik landelijk projectmanager van ArcheoHotspots. Een project waarbij archeologie en publieksparticipatie centraal staan en waarbij vrijwilligers, professionals en bezoekers met elkaar worden verbonden. Inmiddels zijn er, verspreid over Nederland, elf ArcheoHotspots actief. Mijn werkzaamheden bestaan uit algemene projectleiding, faciliteren van gemeenten en museale instellingen bij het realiseren van een ArcheoHotspot, ondersteunen en aansturen van de locatiecoördinatoren, contact onderhouden met fondsen, partners en overige stakeholders, verantwoording afleggen aan stuurgroep.

ArcheoHotspots

4 jaar geleden

Van oktober 2016 tot heden ben ik landelijk projectmanager van ArcheoHotspots.

Lees verder

Archeologielessen basisschool

4 jaar geleden

Sinds 2014 geef ik archeologielessen op basisscholen in Amersfoort.

Lees verder

Platform Erfgoed en Innovatie

4 jaar geleden

Samen met twee compagnons heb ik het Platform Erfgoed en Innovatie opgericht

Lees verder

Platform Archeologie in de Spiegel

4 jaar geleden

Dit platform heeft als doel archeologie-educatie professioneler te maken.

Lees verder

Campagne en opening

4 jaar geleden

Campagne en opening tentoonstelling Keys to Rome, Allard Pierson Museum

Lees verder

Museumcamp

4 jaar geleden

Van 8 t/m 11 juli organiseerde het Allard Pierson Museum voor het eerst een MuseumCamp.

Lees verder

Archeologiehuis Almere

4 jaar geleden

De gemeente Almere heeft een doorlopende leerlijn archeologie ...

Lees verder

 06 14556169          info@erfgoedeco.nl